Komikern och författaren

Alfred Backa

tilldelades Hugo Bergroth-priset 2024 

Språksporre till evenemanget Skolmusik.


Pristagarna utses av Hugo Bergroth-sällskapets styrelse på förslag av allmänheten. Priset finansieras av Svenska kulturfonden och har delats ut sedan år 1993, senast till projektet Skrivande skola (2023), journalisten Kerstin Kronvall (2022), tolkarna Tiina Sjelvgren och Annica Törmä (2021), Silja Sahlgren-Fodstad (2020), Sydkustens Ordkonstskola (2019) och Janina Orlov (2018). De senaste språksporrarna har tilldelats den läsande fotbollsspelaren Tim Sparv (2023), kulturproducenten Siw Handroos-Kelekay (2022), podden Näst sista ordet (2021), Esbobibban på svenska (2020) programledarna Simon Karlsson och Märta Westerlund (2019) och tv-programmet Strömsö (2017).

Hugo Bergroth-priset och Språksporren

Hugo Bergroth-sällskapet har prisbelönat språkligt medvetna personer sedan år 1993.

Hugo Bergroth-priset ges till någon som i sin verksamhet har bidragit till Hugo Bergroth-sällskapets syften och i Hugo Bergroths anda till en ökad kunskap om betydelsen av en god, tydlig och väl använd svenska. Pristagarna har representerat myndigheter, företag, kulturliv, medier och forskning.

Språksporren kan tilldelas personer som med sin verksamhet har uppmuntrat andra att använda, sprida eller  utveckla det svenska språket i enlighet med sällskapets syften.

2024 års Hugo Bergrothpristagare, komikern och författaren Alfred Backa gratuleras vid Språkvårdsdagen på Hanaholmen av Katarina von Numers-Ekman från Svenska Kulturfonden och Hugo Bergroth-sällskapets ordförande Pamela Granskog

 

Hugo Bergroth-priset

2024 Alfred Backa

2023 Projektet Skrivande skola

2022 Kerstin Kronvall

2021 Tiina Sjelvgren och Annica Törmä

2020 Silja Sahlgren-Fodstad

2019 Sydkustens Ordkonstskola

2018 Janina Orlov

2017 Tom Pettersson

2016 Viveca Dahl

2015 Mårten Westö

2014 Anna-Lena Laurén

2013 Paulina Tallroth

2012 Mikaela Hasán

2011 Lauri Karvonen

2010 Magnus Londen

2009 Ann-Marie Malmsten

2008 Susanne Ringell

2007 Margareta Gustafsson

2006 Jan Granberg

2005  Sonja Vidjeskog

2004 Barbro Holmberg

2003 Kristin Olsoni och Martin Kurtén

2002 Seija Tiisala

2001 Lars Svedberg

2000 Björn-Eric Mattsson

1999 Yvonne Hoffman

1998 Henrik Bruun

1997 Tomas Hellén

1996 Tove Fagerholm

1995 Lena Björklund

1994 -

1993 Ann-Kristin Schevelew

Språksporren

2024 Skolmusik

2023 Tim Sparv

2022 Siw Handroos-Kelekay

2021 podden Näst sista ordet

2020 Esbobibban på svenska

2019 Simon och Märta, x3m morgon

2018 -

2017 Tv-programmet Strömsö

2016 LL-center

2015 Humorgruppen KAJ

2014 Helsingin Sanomat

2013 Johanna Dikert & Malou Zilliacus

2012 Senja Larsen

2011 Arne Alligator

2010 Michael Björklund

2009 Thomas Lundin

2008 Susanne Ahlroth-Särkelä

2007 -

2006 Nina Gran

2005 Patrik Stenvall

2004 Jan-Erik Granqvist

2003 Christel Nyman

2002 -

2001 Peter Lüttge

2000 Anders Larsson

1999 Bosse Österberg

1998 -

1997 -

1996 Sås & Kopp

1995 Christian Hellman

1994 -

1993 -