Pricka in i almanackan:

Språkvårdsdagen 2025 

Hanaholmen fredagen den 16 maj 2025! 

En tvärvetenskaplig fortbildnings- och diskussionsdag för översättare, lärare, forskare, mediefolk i Sverige och Finland och den intresserade allmänheten.

Språkvårdsdagen 2024 genomfördes den 17 maj

på temat

AI och svenskan

Hur får vi ut det mesta möjliga?

 

Program 

Möjligheterna med AI
Linda Mannila, biträdande professor i datavetenskap, Helsingfors universitet

AI och översättning – ny teknik och en marknad i omvälvning (igen)
Björn Olofsson, facköversättare och lärare i översättning vid Stockholms universitet

Chat GPT – så funkar det
Mathias Creutz, äldre universitetslektor i språkteknologi, Helsingfors universitet

Vad ska skolan syssla med? AI:s roll för barns och ungas skrivkunnighet och språkkompetens
Annette Kronholm, modersmålslärare och skrivpedagog, Topeliusgymnasiet, John Henriksson, utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande

AI som verktyg för journalisten – exempel från Svenska Yle
Jan-Ulrik Lindberg, t.f chef för medieproduktion, Svenska Yle

Texter i teknikens tid: AI som skribent och kollega
Monika Pettersson, kommunikationsstrateg och avdelningssamordnare, Riksrevisionen, Sverige

Efter den första fascinationen eller oron – vad härnäst?
Paneldiskussion under ledning av Jonas Jungar

Moderator: Jonas Jungar, Hugo Bergroth-sällskapet
Estradpoesi: Henrik Huldén, Hugo Bergroth-sällskapet                        

Arrangörer: Hugo Bergroth-sällskapet, Institutet för de inhemska språken, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.   

 


Ur bildarkivet:

LARS HULDÉN-aftnarna 2017

Programaftnar I Grankulla och Borgå i maj 2017.  Bengt Ahlfors, Emma Klingenberg, Kent Sjöman, Ami Aspelund, Max Forsman och Henrik Huldén framförde texter och visor av Lars Huldén (1926-2016). I Borgå berättade ärkebiskop emeritus John Vikström om sina kontakter med Lars Huldén. Musiken spelades av Henrik Wikström, Niklas Nylund och Guido Jäger.

TIDIGARE EVENEMANG

Språkvårdsdagen 2023

Hanaholmen den 16 maj 2023

Med svenskan på väg
– språkbruk, språkvård och språkutveckling

Anna Maria Gustafsson, ledande språkvårdare, Institutet för de inhemska språken

Björn Melander, professor i svenska språket, Uppsala universitet

Maria Fremer, språkvårdare, Institutet för språk och folkminnen

Tarja Larsson, språkvårdare i finska på Institutet för språk och folkminnen

Katarina Petrell, enhetschef, Svenska språkenheten vid statsrådets kansli

Minna Levälahti, språkvårdare, doktorand vid Helsingfors universitet

Riko Eklundh, skådespelare, ledamot Hugo Bergroth-sällskapet

Michaela Örnmark, modersmålslärare, Tölö gymnasium
Jonas Munter, innehållsplanerare Skrivsäker, Institutet för de inhemska språken
Mia Falk, myndighetsspråkvårdare, Institutet för de inhemska språken

Paneldiskussion, modererad av Jonas Jungar, med Laila Andersson, Yrkesinstitutet Prakticum, Maria Fremer, Institutet för språk och folkminnen, Minna Levälahti, Helsingfors universtet och Annette Kronholm, projektet Skrivande skola.

Språkvårdsdagen 2022 

Hanaholmen den 20 maj 2022

Gilla, dela, retweeta

Om språk och kommunikation i sociala medier

Victor Andersson, programdirektör, Hanaholmen
Pamela Granskog, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

Henrik Huldén, projektchef vid Hanaholmen, ledamot, Hugo Bergroth-sällskapet

Ingrid Herbert, klarspråksexpert, biståndsmyndigheten Sida, Sverige

Lina Raunio, mediestrateg, Svenska Yle

Kati Kalliomäki, kommunikationsdirektör, Skatteverket

Lisa Södergård, arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland

Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet 

Theres Bellander, universitetslektor, institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, Sverige

Rickard Domeij, språkvårdare i svenska, språkteknologiansvarig, Institutet för språk och folkminnen, Sverige

Språkvårdsdagen 2021

Webbinarium: Rätt ord i rätt tid (tema tänkt för 2020)

Om nya begrepp och laddade ord. Hur väljer jag när världen förändras?

Victor Andersson, programdirektör, Hanaholmen

Eivor Sommardahl, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

Pamela Granskog, undervisningsråd, vice ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

Don Kulick, professor i antropologi, Uppsala universitet

Maria Swanljung, kommunikationschef vid Diskrimineringsombudsmannens byrå

Sofia Tingsell, språkvårdare på Språkrådet i Sverige

Anna Maria Gustafsson, ledande språkvårdare, Språkinstitutet

Pia Mikander, universitetslektor, Helsingfors universitet

Emma Sköldberg, huvudredaktör för Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

Jonas Jungar, Svenska Yles innehållschef med ansvar för journalistik och etik

Språkvårdsdagen 2020 blev inställd pga pandemin

Språkvårdsdagen 2019

Hanaholmen den 17 maj 2019

Tänka, berätta, förklara.

Hur når vi fram med språket?

Maria Romantschuk, programdirektör Hanaholmen

Henrik Huldén, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

Maria Bylin, Språkrådet, Sverige 

Ilkka Voimäki, översättare, Riksdagen

Maria Fremer, språkvårdare, Språkinstitutet

Mia Österlund, barnlitteraturexpert, Åbo Akademi 

Sanna Sofia Vuori, författare, projektledare

Tomas Dalström, Very Important Brains, Sverige 

Språkvårdsdagen 2018 

Hanaholmen den 18 maj 2018

Skriva svenska

Maria Romantschuk, programdirektör, Hanaholmen

Henrik Huldén, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

Helena Englund, språkkonsult, författare

Johanna Rutenberg, LL-center                                                       

Janina Orlov, översättare                                                                  

Ola Karlsson, huvudredaktör, Svenska skrivregler                     

Marit Lindqvist, redaktör, Svenska YLE                                      

Rolf Blauberg, Amanda Audas-Kass, bloggande modersmålslärare    

 

VI MINNS LARS HULDÉN

Programaftnar I Grankulla och Borgå i maj 2017.  Bengt Ahlfors, Emma Klingenberg, Kent Sjöman, Ami Aspelund, Max Forsman och Henrik Huldén framförde texter och visor av Lars Huldén (1926-2016). I Borgå berättade ärkebiskop emeritus John Vikström om sina kontakter med Lars Huldén. Musiken spelades av Henrik Wikström, Niklas Nylund och Guido Jäger.

Språkvårdsdagen 2017

"Slarva inte med orden"  Översättning och språkvård

Anna Sågvall Hein, VD, professor emerita i datorlingvistik, Uppsala universitet

Rune Skogberg, Hugo Bergroth-sällskapet, översättare

Patrick Holmström, journalist, ordförande i Rundradions svenska språknämnd RUSS

Peter Sandström, författare, ordförande Finlands svenska författareförening

Anna Friman, litterär chef, Schildts&Söderströms förlag diskuterar

Mikael Parkvall, lektor, lingvist, Stockholms universitet

Charlotta af Hällström-Reijonen, Hugo Bergroth-sällskapet, forskare, språkvårdare

Heidi Grandell-Sonck, redaktör, Svenska YLE

Anna Maria Gustafsson, språkvårdare och censor,

Jan Hellgren, specialsakkunnig och medlem i Studentexamensnämnden,

Maria Grandell-Strömgård, lektor i modersmål och litteratur

Pamela Granskog, Hugo Bergroth-sällskapet.

 

Språkvårdsdagen 2016

arrangerades i samarbete med Svenska handelshögskolan på Arkadiagatan i Helsingfors. Hanaholmen stängd för renovering. 

"Att göra det svåra begripligt
Om vetenskapens språk och effektiv expertkommunikation"

Åsa Mickwitz, fil.dr, universitetslektor, Språkcentrum, Helsingfors universitet

Tom Pettersson, professor, med.o.kir.dr, Helsingfors universitetscentralsjukhus

Jonas Jungar, redaktionschef, Yle Nyheter

Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör, Svenska Yle

Hans Landqvist , docent, universitetslektor, Göteborgs universitet

Birgita Klepke och Susanne Rydell, journalister och utbildare
vid Skrivpopulärvetenskapligt.se

Susanna Taimitarha, utbildningsplanerare, Hanken

Camilla Lindholm, docent, akademiforskare, Helsingfors universitet

Jonas Waxlax, lektor i fysik, Gymnasiet Lärkan

 

Språkvårdsdagens teman

2024: AI och svenskan. Hur får vi ut det mesta möjliga?

2023: Med svenskan på väg. Om språkvård och språkutveckling.

2022: Gilla, dela, retweeta. Om språket i sociala medier.

2021: (webbinarium) Rätt ord i rätt tid. Om nya begrepp och laddade ord.

2019: Tänka, berätta, förklara. Hur når vi fram med språket?

2018: Skriva svenska

2017: "Slarva inte med orden" Översättning och språkvård

2016: Att göra det svåra begripligt – Om vetenskapens språk och effektiv expertkommunikation

2015: Språkets byggstenar [grammatik]

2014: Gott språk lönar sig, dåligt språk blir dyrt

2013: Du sköna nya svenska [engelskans inflytande på svenskan i Finland och Sverige]

2012: Svenskan i näringslivet i Finland och Sverige – Business och andra affärer

2011: Dröm och verklighet [översättning och myndighetsspråk i Sverige och Finland]

2010: Skolspråk: svenska. Erfarenheter och möjligheter i Finland och Sverige

2009: Efter 1809: svenskan i Sverige och svenskan i Finland

2008: Klart språk

2007: Det politiska språket

2006:

2005:

2004: Datorn och språket

2003:

2002: Språklyft – om språkvård och språkplanering

2001:

2000: Vad betyder EU för svenskan?

1999: Ungdomsspråk

1998: Skriva sin värld – den finlandssvenska prosans språkliga utmaningar

1997: Skriva sin värld

1996: Reklamspråket – ett språk som säljer?

1995: Myndigheternas språk

1994: Språket och massmedierna

1993: Svensk språkvård i Sverige och Finland

Om Språkvårdsdagen 2015

Språkvårdsdagen 2015 fyllde Hanaholmens auditorium nästan till sista plats. Temat var SPRÅKETS BYGGSTENAR - dvs. grammatik.

Grammatikaposteln Sara Lövestam (bilden) medverkande med ett inlägg rubricerat "Grejen med grammatik", och drog ned både skratt och applåder.

Bland de övriga föredragshållarna och debattörerna fanns bl.a. terminologen Henrik Nilsson, läsambassadör Katarina von Numers-Ekman och trion Mona Forsskåhl-Nina Martola-Ann-Marie Malmsten.

 

Sammanfattningen av programmet kommer här i sonettform, skriven av prof. em. Erik Andersson, signaturen Evander i Åbo Underrätelser.

BYGGSTENS-, MURBRUKS- OCH BYGGNADSSTÄLLNINGSDYNAMIK

En text byggs upp av ord, som hus av tegel,

och det är viktigt att vi lär oss många,

men det kan vara bra att ha en regel

som ordnar dem, när satserna blir långa.

 

Då gjuts ditt budskap i en lämplig degel,

men ramarna får inte bli för trånga.

Ett verb på plats kan bli ett förligt segel,

att bala taklänges kan kräva ånga!

 

Min svenska kan jag faktiskt lita på,

när terminologin är klar och rik,

men har du häst ? vem skriver intyg då?

 

Filantropoglodytautodidakter

kan stuva om, så vi kan få kontakter

från språk till värld med hjälp av grammatik!

 

                             *

 

På Hanaholmen är det Språkvårdsdag.

Här blir du kreativ på dialekt.

Språkkännedom gör dig till ett subjekt

som aktivt tolkar termer i vår lag.

 

Betydelsen får inte bli för vag,

men kontexten betonar rätt aspekt

så din förståelse tycks bli direkt

och kommunikationens mast får stag.

 

Om vi kan göra päron till potatis,

har vi förståelsen till hälften gratis.

Är vi oss själva nog, kan det bli bråk.

 

Författaren bör vara vass i baldet

liksom en översättare, ifall det

ska bli ett gott och realistiskt språk.

                             EVANDER