Språkvårdsdagen 2023 

Välkommen till Hanaholmen tisdagen den 16 maj! 

En tvärvetenskaplig fortbildnings- och diskussionsdag för översättare, lärare, forskare och mediefolk i Sverige och Finland och den intresserade allmänheten.

Anmäl dig här senast 9 maj.

Anmäler du en grupp – anmäl här senast 9 maj.

Med svenskan på väg

– språkbruk, språkvård och språkutveckling

 

Program (9.00–16.15)

Från "Det heter faktiskt" till "Kontexten avgör"

  Anna Maria Gustafsson, ledande språkvårdare, Institutet för de inhemska språken

 

Språkriktighet i dagens samhälle – vad kan det innebära?

  Björn Melander, professor i svenska språket, Uppsala universitet

 

Språkvård på svenska i Sverige och Finland 

  Maria Fremer, språkvårdare, Institutet för språk och folkminnen 

                                                      

Språkvård i finska i Sverige - att vårda ett språk som inte är landets majoritetsspråk

  Tarja Larsson, språkvårdare i finska på Institutet för språk och folkminnen 

 

Lunch, boktorg i övre hallen

Utdelning av språkpriset och språksporren

 

Dansa balett i en plåtburk – att översätta författningstexter från finska till svenska

  Katarina Petrell, enhetschef, Svenska språkenheten vid statsrådets kansli                          

                

Jag säger bingewatcha för det är så man pratar” – poddarna skapar normer

  Minna Levälahti, språkvårdare, doktorand vid Helsingfors universitet

                

”Finlandssvenskan bär inte på själens alla dallringar”

  Riko Eklundh, skådespelare, ledamot Hugo Bergroth-sällskapet

 

Kaffepaus

 

Framtidens språkvård är digital – Skrivsäker ska stärka språket i skolan

  Michaela Örnmark, modersmålslärare, Tölö gymnasium

  Jonas Munter, innehållsplanerare Skrivsäker, Institutet för de inhemska språken 

  Tom Westerén, lärare i modersmål, Yrkesinstitutet Prakticum

 

Vilken svenska ska vi vårda?

  Paneldiskussion modererad av Jonas Jungar

 

                             

Arrangörer: Hugo Bergroth-sällskapet, Institutet för de inhemska språken, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Deltagaravgift 75 euro. Studerande med studiekort 40 euro. Lunch och pausservering ingår i priset.  Anmäl dig senast den 9 maj via länkarna ovan eller via www.hanaholmen.fi 

 


Ur arkivet:

VI MINNS LARS HULDÉN

Programaftnar I Grankulla och Borgå i maj 2017.  Bengt Ahlfors, Emma Klingenberg, Kent Sjöman, Ami Aspelund, Max Forsman och Henrik Huldén framförde texter och visor av Lars Huldén (1926-2016). I Borgå berättade ärkebiskop emeritus John Vikström om sina kontakter med Lars Huldén. Musiken spelades av Henrik Wikström, Niklas Nylund och Guido Jäger.

SPRÅKVÅRDSDAGAR

Språkvårdsdagen 2022 

Hanaholmen den 20 maj 2022

Gilla, dela, retweeta

Om språk och kommunikation i sociala medier

Victor Andersson, programdirektör, Hanaholmen
Pamela Granskog, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

Henrik Huldén, projektchef vid Hanaholmen, ledamot, Hugo Bergroth-sällskapet

Ingrid Herbert, klarspråksexpert, biståndsmyndigheten Sida, Sverige

Lina Raunio, mediestrateg, Svenska Yle

Kati Kalliomäki, kommunikationsdirektör, Skatteverket

Lisa Södergård, arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland

Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet 

Theres Bellander, universitetslektor, institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, Sverige

Rickard Domeij, språkvårdare i svenska, språkteknologiansvarig, Institutet för språk och folkminnen, Sverige

Språkvårdsdagen 2021

Webbinarium: Rätt ord i rätt tid (tema tänkt för 2020)

Om nya begrepp och laddade ord. Hur väljer jag när världen förändras?

Victor Andersson, programdirektör, Hanaholmen

Eivor Sommardahl, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

Pamela Granskog, undervisningsråd, vice ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

Don Kulick, professor i antropologi, Uppsala universitet

Maria Swanljung, kommunikationschef vid Diskrimineringsombudsmannens byrå

Sofia Tingsell, språkvårdare på Språkrådet i Sverige

Anna Maria Gustafsson, ledande språkvårdare, Språkinstitutet

Pia Mikander, universitetslektor, Helsingfors universitet

Emma Sköldberg, huvudredaktör för Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

Jonas Jungar, Svenska Yles innehållschef med ansvar för journalistik och etik

Språkvårdsdagen 2020 blev inställd pga pandemin

Språkvårdsdagen 2019

Hanaholmen den 17 maj 2019

Tänka, berätta, förklara.

Hur når vi fram med språket?

Maria Romantschuk, programdirektör Hanaholmen

Henrik Huldén, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

Maria Bylin, Språkrådet, Sverige 

Ilkka Voimäki, översättare, Riksdagen

Maria Fremer, språkvårdare, Språkinstitutet

Mia Österlund, barnlitteraturexpert, Åbo Akademi 

Sanna Sofia Vuori, författare, projektledare

Tomas Dalström, Very Important Brains, Sverige 

Språkvårdsdagen 2018 

Hanaholmen den 18 maj 2018

Skriva svenska

Maria Romantschuk, programdirektör, Hanaholmen

Henrik Huldén, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

Helena Englund, språkkonsult, författare

Johanna Rutenberg, LL-center                                                       

Janina Orlov, översättare                                                                  

Ola Karlsson, huvudredaktör, Svenska skrivregler                     

Marit Lindqvist, redaktör, Svenska YLE                                      

Rolf Blauberg, Amanda Audas-Kass, bloggande modersmålslärare    

 

Språkvårdsdagen 2017

"Slarva inte med orden"  Översättning och språkvård

Anna Sågvall Hein, VD, professor emerita i datorlingvistik, Uppsala universitet

Rune Skogberg, Hugo Bergroth-sällskapet, översättare

Patrick Holmström, journalist, ordförande i Rundradions svenska språknämnd RUSS

Peter Sandström, författare, ordförande Finlands svenska författareförening

Anna Friman, litterär chef, Schildts&Söderströms förlag diskuterar

Mikael Parkvall, lektor, lingvist, Stockholms universitet

Charlotta af Hällström-Reijonen, Hugo Bergroth-sällskapet, forskare, språkvårdare

Heidi Grandell-Sonck, redaktör, Svenska YLE

Anna Maria Gustafsson, språkvårdare och censor,

Jan Hellgren, specialsakkunnig och medlem i Studentexamensnämnden,

Maria Grandell-Strömgård, lektor i modersmål och litteratur

Pamela Granskog, Hugo Bergroth-sällskapet.

 

Språkvårdsdagen 2016

arrangerades i samarbete med Svenska handelshögskolan på Arkadiagatan i Helsingfors. Hanaholmen stängd för renovering. 

"Att göra det svåra begripligt
Om vetenskapens språk och effektiv expertkommunikation"

Åsa Mickwitz, fil.dr, universitetslektor, Språkcentrum, Helsingfors universitet

Tom Pettersson, professor, med.o.kir.dr, Helsingfors universitetscentralsjukhus

Jonas Jungar, redaktionschef, Yle Nyheter

Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör, Svenska Yle

Hans Landqvist , docent, universitetslektor, Göteborgs universitet

Birgita Klepke och Susanne Rydell, journalister och utbildare
vid Skrivpopulärvetenskapligt.se

Susanna Taimitarha, utbildningsplanerare, Hanken

Camilla Lindholm, docent, akademiforskare, Helsingfors universitet

Jonas Waxlax, lektor i fysik, Gymnasiet Lärkan

 

Språkvårdsdagens teman

2022: Gilla, dela, retweeta. Om språket i sociala medier.

2021: (webbinarium) Rätt ord i rätt tid. Om nya begrepp och laddade ord.

2019: Tänka, berätta, förklara. Hur når vi fram med språket?

2018: Skriva svenska

2017: "Slarva inte med orden" Översättning och språkvård

2016: Att göra det svåra begripligt – Om vetenskapens språk och effektiv expertkommunikation

2015: Språkets byggstenar [grammatik]

2014: Gott språk lönar sig, dåligt språk blir dyrt

2013: Du sköna nya svenska [engelskans inflytande på svenskan i Finland och Sverige]

2012: Svenskan i näringslivet i Finland och Sverige – Business och andra affärer

2011: Dröm och verklighet [översättning och myndighetsspråk i Sverige och Finland]

2010: Skolspråk: svenska. Erfarenheter och möjligheter i Finland och Sverige

2009: Efter 1809: svenskan i Sverige och svenskan i Finland

2008: Klart språk

2007: Det politiska språket

2006:

2005:

2004: Datorn och språket

2003:

2002: Språklyft – om språkvård och språkplanering

2001:

2000: Vad betyder EU för svenskan?

1999: Ungdomsspråk

1998: Skriva sin värld – den finlandssvenska prosans språkliga utmaningar

1997: Skriva sin värld

1996: Reklamspråket – ett språk som säljer?

1995: Myndigheternas språk

1994: Språket och massmedierna

1993: Svensk språkvård i Sverige och Finland

Om Språkvårdsdagen 2015

Språkvårdsdagen 2015 fyllde Hanaholmens auditorium nästan till sista plats. Temat var SPRÅKETS BYGGSTENAR - dvs. grammatik.

Grammatikaposteln Sara Lövestam (bilden) medverkande med ett inlägg rubricerat "Grejen med grammatik", och drog ned både skratt och applåder.

Bland de övriga föredragshållarna och debattörerna fanns bl.a. terminologen Henrik Nilsson, läsambassadör Katarina von Numers-Ekman och trion Mona Forsskåhl-Nina Martola-Ann-Marie Malmsten.

 

Sammanfattningen av programmet kommer här i sonettform, skriven av prof. em. Erik Andersson, signaturen Evander i Åbo Underrätelser.

BYGGSTENS-, MURBRUKS- OCH BYGGNADSSTÄLLNINGSDYNAMIK

En text byggs upp av ord, som hus av tegel,

och det är viktigt att vi lär oss många,

men det kan vara bra att ha en regel

som ordnar dem, när satserna blir långa.

 

Då gjuts ditt budskap i en lämplig degel,

men ramarna får inte bli för trånga.

Ett verb på plats kan bli ett förligt segel,

att bala taklänges kan kräva ånga!

 

Min svenska kan jag faktiskt lita på,

när terminologin är klar och rik,

men har du häst ? vem skriver intyg då?

 

Filantropoglodytautodidakter

kan stuva om, så vi kan få kontakter

från språk till värld med hjälp av grammatik!

 

                             *

 

På Hanaholmen är det Språkvårdsdag.

Här blir du kreativ på dialekt.

Språkkännedom gör dig till ett subjekt

som aktivt tolkar termer i vår lag.

 

Betydelsen får inte bli för vag,

men kontexten betonar rätt aspekt

så din förståelse tycks bli direkt

och kommunikationens mast får stag.

 

Om vi kan göra päron till potatis,

har vi förståelsen till hälften gratis.

Är vi oss själva nog, kan det bli bråk.

 

Författaren bör vara vass i baldet

liksom en översättare, ifall det

ska bli ett gott och realistiskt språk.

                             EVANDER