Språkvårdsdagen 2022 

Hanaholmen den 20 maj 2022

En tvärvetenskaplig fortbildnings- och diskussionsdag för översättare, lärare, forskare och mediefolk i Sverige och Finland och den intresserade allmänheten.

Gilla, dela, retweeta

Om språk och kommunikation i sociala medier

 

9.00 Välkommen
Victor Andersson, programdirektör, Hanaholmen
Pamela Granskog, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

En snabbspolning genom Hugo Bergroth-sällskapets 30-åriga historia
Henrik Huldén, projektchef vid Hanaholmen, ledamot, Hugo Bergroth-sällskapet

Hur ska myndigheter kommunicera på sociala medier idag?
Ingrid Herbert
, klarspråksexpert, biståndsmyndigheten Sida, Sverige

Sociala medier som journalistisk uttrycks- och berättarform – hur nå ut till publiken?
Lina Raunio, mediestrateg, Svenska Yle

Kort paus

10.45  Skatteförvaltningens kommunikation och dialog på sociala medier
Kati Kalliomäki, kommunikationsdirektör, Skatteverket

Utdelning av språkpriset och språksporren
Pamela Granskog, Hugo Bergroth-sällskapet
Katarina von Numers-Ekman, Svenska kulturfonden

 11.30 - 13.00 Lunch, boktorg i övre hallen

Dokumentation av dialekter på webben
Lisa Södergård, arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland

Ungas språkliga praktiker i sociala medier
Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet 

Sociala mediers inverkan på språket – vad händer med svenskan?
Theres Bellander, universitetslektor, institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, Sverige

Kaffe

Språkteknologi, språkvård och våra möjligheter att kommunicera då, nu och i framtiden
Rickard Domeij, språkvårdare i svenska, språkteknologiansvarig, Institutet för språk och folkminnen, Sverige

Diskussion med publikens frågor
Theres Bellander, Rickard Domeij och ledande språkvårdaren Anna Maria Gustafsson, Institutet för de inhemska språken

 


Ur arkivet:

VI MINNS LARS HULDÉN

Programaftnar I Grankulla och Borgå i maj 2017.  Bengt Ahlfors, Emma Klingenberg, Kent Sjöman, Ami Aspelund, Max Forsman och Henrik Huldén framförde texter och visor av Lars Huldén (1926-2016). I Borgå berättade ärkebiskop emeritus John Vikström om sina kontakter med Lars Huldén. Musiken spelades av Henrik Wikström, Niklas Nylund och Guido Jäger.

SPRÅKVÅRDSDAGAR

Språkvårdsdagen 2017

"Slarva inte med orden" 

Översättning och språkvård

Maskinöversättning, Anna Sågvall Hein, VD, professor emerita i datorlingvistik, Uppsala universitet

Översättningsprogrammet och jag.  Rune Skogberg, Hugo Bergroth-sällskapet, översättare

”Sote, federala domare och brandarbete”  Om journalistiskt arbete i flerspråkig miljö. Patrick Holmström, journalist, ordförande i Rundradions svenska språknämnd RUSS

Skönlitterär redigering – dragkamp och samarbete Peter Sandström, författare, ordförande Finlands svenska författareförening och Anna Friman, litterär chef, Schildts&Söderströms förlag diskuterar

Är alla världens språk verkligen lika bra?  Mikael Parkvall, lektor, lingvist, Stockholms universitet

Hugo Bergroth är död. Leve Hugo Bergroth! Det är 100 år sedan den första upplagan av boken ”Finlandssvenska” utkom. Charlotta af Hällström-Reijonen, Hugo Bergroth-sällskapet, forskare, språkvårdare

Språkväktare på bägge sidor om radioapparaten (pecha kucha) Heidi Grandell-Sonck, redaktör, Svenska YLE

Språket i modersmålsprovet  – en spegel för språkutvecklingen? Anna Maria Gustafsson, språkvårdare och censor, Jan Hellgren, specialsakkunnig och medlem i Studentexamensnämnden, och Maria Grandell-Strömgård, lektor i modersmål och litteratur, diskuterar hur språket i studentprovet utvecklats under årens lopp tillsammans med Pamela Granskog, Hugo Bergroth-sällskapet.

Språkvårdsdagen 2016

arrangerades i samarbete med Svenska handelshögskolan på Arkadiagatan i Helsingfors. Tema var 

"Att göra det svåra begripligt
Om vetenskapens språk och effektiv expertkommunikation"


Några plock ur programmet:

Jag kände hur pulsen steg när jag började tala”
Lär sig studenter att kommunicera muntligt på kurser i retorik?

Åsa Mickwitz, fil.dr, universitetslektor, Språkcentrum, Helsingfors universitet

Det svenska medicinska språket.
Tom Pettersson, professor, med.o.kir.dr, Helsingfors universitet och Helsingfors
universitetscentralsjukhus

Pressmeddelandet – hur skriva så att journalisten orkar bry sig?
Jonas Jungar, redaktionschef, Yle Nyheter

Allt det där som finns mellan stjärnorna och lite till (pecha kucha)
Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör, Svenska Yle

Juridikens språk – till nytta, glädje och besvär!
Hans Landqvist , docent, universitetslektor, Göteborgs universitet

 

Skriv fängslande och begripligt – skriv populärvetenskapligt
Birgita Klepke och Susanne Rydell, journalister och utbildare
vid Skrivpopulärvetenskapligt.se

Fallgropar i statistisk kommunikation (pecha kucha)
Susanna Taimitarha, utbildningsplanerare, Hanken

Tio tips för att få din artikel publicerad
Camilla Lindholm, docent, akademiforskare, Helsingfors universitet

Förenkla men inte ljuga? Att välja sina ord då man skriver läromedel
Jonas Waxlax, lektor i fysik, Gymnasiet Lärkan

 

SPRÅKVÅRDSDAGENS TEMAN

2016: Att göra det svåra begripligt – Om vetenskapens språk och effektiv expertkommunikation

2015: Språkets byggstenar [grammatik]

2014: Gott språk lönar sig, dåligt språk blir dyrt

2013: Du sköna nya svenska [engelskans inflytande på svenskan i Finland och Sverige]

2012: Svenskan i näringslivet i Finland och Sverige – Business och andra affärer

2011: Dröm och verklighet [översättning och myndighetsspråk i Sverige och Finland]

2010: Skolspråk: svenska. Erfarenheter och möjligheter i Finland och Sverige

2009: Efter 1809: svenskan i Sverige och svenskan i Finland

2008: Klart språk

2007: Det politiska språket

2006:

2005:

2004: Datorn och språket

2003:

2002: Språklyft – om språkvård och språkplanering

2001:

2000: Vad betyder EU för svenskan?

1999: Ungdomsspråk

1998: Skriva sin värld – den finlandssvenska prosans språkliga utmaningar

1997:

1996:

1995:

1994:

1993:

Om Språkvårdsdagen 2015

Språkvårdsdagen 2015 fyllde Hanaholmens auditorium nästan till sista plats. Temat var SPRÅKETS BYGGSTENAR - dvs. grammatik.

Grammatikaposteln Sara Lövestam (bilden) medverkande med ett inlägg rubricerat "Grejen med grammatik", och drog ned både skratt och applåder.

Bland de övriga föredragshållarna och debattörerna fanns bl.a. terminologen Henrik Nilsson, läsambassadör Katarina von Numers-Ekman och trion Mona Forsskåhl-Nina Martola-Ann-Marie Malmsten.

 

Sammanfattningen av programmet kommer här i sonettform, skriven av prof. em. Erik Andersson, signaturen Evander i Åbo Underrätelser.

BYGGSTENS-, MURBRUKS- OCH BYGGNADSSTÄLLNINGSDYNAMIK

En text byggs upp av ord, som hus av tegel,

och det är viktigt att vi lär oss många,

men det kan vara bra att ha en regel

som ordnar dem, när satserna blir långa.

 

Då gjuts ditt budskap i en lämplig degel,

men ramarna får inte bli för trånga.

Ett verb på plats kan bli ett förligt segel,

att bala taklänges kan kräva ånga!

 

Min svenska kan jag faktiskt lita på,

när terminologin är klar och rik,

men har du häst ? vem skriver intyg då?

 

Filantropoglodytautodidakter

kan stuva om, så vi kan få kontakter

från språk till värld med hjälp av grammatik!

 

                             *

 

På Hanaholmen är det Språkvårdsdag.

Här blir du kreativ på dialekt.

Språkkännedom gör dig till ett subjekt

som aktivt tolkar termer i vår lag.

 

Betydelsen får inte bli för vag,

men kontexten betonar rätt aspekt

så din förståelse tycks bli direkt

och kommunikationens mast får stag.

 

Om vi kan göra päron till potatis,

har vi förståelsen till hälften gratis.

Är vi oss själva nog, kan det bli bråk.

 

Författaren bör vara vass i baldet

liksom en översättare, ifall det

ska bli ett gott och realistiskt språk.

                             EVANDER