Hugo Bergroth-pris 2020 till Silja Sahlgren-Fodstad och Esbobibban på svenska

Hugo-ordförande Eivor Sommardahl, de fyra pristagarna från Esbobibban, Sara Nordlund-Laurent, Magnus Weckström, Julia Wickholm och Sissel Ray. Bakom pristagarna Katarina v. Numers-Ekman från Kulturfonden och t.h. Silja Sahlgren-Fodstad . 

Årets Hugo Bergroth-pris på 5 000 euro tilldelas filmredaktören Silja Sahlgren-Fodstad. Hon har hunnit göra sig en lång karriär som filmkritiker, först på Hufvudstadsbladet och sedan slutet av 1990-talet på Yle, där hon presenterat film framför allt i radio och på webben.

Hugo Bergroth-sällskapets språksporre på 1 000 euro går i år till projektet Esbobibban på svenska som drivs av de svenska bibliotekspedagogerna i Esbo. De arbetar målmedvetet för att stärka svenskan bland de svensk- och tvåspråkiga barnen i staden.

 

Titta på en 8 min. intervju med Silja Sahlgren-Fodstad här!

Prisutdelningen på video här!


Språkvårdsdag 

18/5 2021

på Hanaholmen

med det program som var tänkt att genomföras år 2020 under temat

RÄTT ORD I RÄTT TID

Hugo Bergroth-sällskapet

Hugo Bergroth-sällskapet stiftades 1992 för att främja och vårda det svenska språket i Finland och stärka den språkliga samhörigheten inom det svenska språkområdet. 

Hugo Bergroth-sällskapet bedriver aktiv språkvårdande verksamhet samt sprider språklig glädje. Sällskapet samarbetar i sin verksamhet med bland andra Institutet för de inhemska språken, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland samt olika utbildnings- och forskningsinstitutioner. Sällskapet uppmärksammar förtjänta personer genom att dela ut Hugo Bergroth-priset och Språksporren vid den årliga Språkvårdsdagen, som arrangeras i anslutning till Hugo Bergroths födelsedag den 18 maj.

Hugo Bergroth-sällskapet är en registrerad förening, och har ett 70-tal medlemmar; 18 ordinarie ledamöter, korresponderande ledamöter, hedersledamöter, s.k. ”Hedershugor” samt tidigare ordinarie ledamöter, s.k. ”åldershugor”.

 

 

Presenttips!

FINLANDSSVENSKA – ett språk, en känsla, en bok. 

I Hugo Bergroth-sällskapets antologi diskuteras vårt finlandssvenska språk ur en rad spännande perspektiv i artiklar av Erik Andersson, Jennica Thylin-Klaus, Henry Rask, Mikael Reuter, Bengt Ahlfors, Charlotta af Hällström-Reijonen (också redaktör för boken), Catharina Grünbaum, Marika Tandefelt, Anna Maria Gustafsson, Anders Westerlund, Henrik Huldén, Gunborg Gayer och  Jamima Löfström (också redaktör för boken). Antologin utkom år 2017 till hundraårsjubileet av Hugo Bergroths banbrytande verk "Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift".

Antologin kostar 12 € och portokostnaden är drygt 7€. Du kan komma över boken på två sätt: 

1. Betala in 19 euro på sällskapets konto (Aktia Bank: FI6340553020006441, BIC: HELSFIHH) och uppge namn och leveransadress

eller
2. skicka e-post till hugobergroth@yahoo.com med ditt namn och din adress. Då får du boken och betalningsinformation per post.

 

 

 

Hugo Bergroth-sällskapet arrangerade programaftnarna Vi minns Lars Huldén på Svenska Teatern i januari 2017, på Nya paviljongen i Grankulla onsdagen den 24 maj och på Grand i Borgå fredagen den 26 maj. . Se bilder från Svenska Teatern här.   Bilder från Grankulla och Borgå finns här.