Ny kurs, anmäl dig senast 25/9:

Kommunikation och språkriktighet

 

Språkvårdsdag 

18/5 2021

på Hanaholmen

med det program som var tänkt att genomföras år 2020 under temat

RÄTT ORD I RÄTT TID

 

 

Hugo Bergroth-pris 2019 till Ordkonstskolan och Simon&Märta

Prisnämndens ordförande Jan-Ola Östman, Iréne Poutanen, Monica Martens-Seppelin, Hugo-ordförande Henrik Huldén, Maja Ottelin, Märta Westerlund och Simon Karlsson. 

2019 års Hugo Bergroth-pris på 5 000 euro tilldelades Sydkustens Ordkonstskola vid Språkvårdsdagen den 17 maj. Priset togs emot av skolans rektor Monica Martens-Seppelin och medarbetarna Iréne Poutanen och Maja Ottelin.

”Sydkustens ordkonstskola har inspirerat barn till att leka med ord genom sin undervisning i ordkonst, sina turnerande utställningar som Ordboet och sina ordkonstläger. Ordkonstskolan gör ett utmärkt och mångsidigt arbete kring språk och visar att man med språk och fantasi kan skapa nya världar och dessutom synliggör skolan sitt arbete mycket bra. Skolan arrangerar ordkonstledarutbildningar för vuxna i hela Svenskfinland.”

Hugo Bergroth-sällskapet delade också ut en språksporre för att lyfta fram duktiga och entusiastiska språkbrukare eller språkliga inspiratörer. Årets språksporre på 1000 euro går till programledarna på X3M morgon Simon Karlsson och Märta Westerlund, som ”är intressanta för sin målgrupp och fångar upp svenskspråkiga unga i en krävande mediemiljö. De har ett gott språk och deras personliga stil visar också en språklig identitet som är färgad av uppväxtmiljöerna i Pargas respektive Västnyland. Simon och Märta och deras glada kommunikation i radio och på sociala medier är en klart bidragande orsak till att många finlandssvenska unga följer Svenska YLE." 

 

Janina Orlov fick priset 2018

Översättaren Janina Orlov har tilldelats Hugo Bergroth-priset 2018. Ur prismotiveringen:

Orlovs översättningar från finska och ryska har visat sig ha precis de skönlitterära och språkliga kvaliteter som har gjort originalverken lästa och berömda. ---
Janina Orlov är också en skicklig intervjuare med ett nyanserat talspråk och en förmåga att på ledig och korrekt svenska sammanfatta och strukturera samtal om de mest vitt skilda ämnen.

Bilden är från prisutdelningen på Hanaholmen den 18 maj. Janina Orlov flankeras av Hugo Bergroth-sällskapets ordförande Henrik Huldén och prisnämndens ordförande Marika Tandefelt.

 

Hugo Bergroth-sällskapet

Hugo Bergroth-sällskapet stiftades 1992 för att främja och vårda det svenska språket i Finland och stärka den språkliga samhörigheten inom det svenska språkområdet. 

Hugo Bergroth-sällskapet bedriver aktiv språkvårdande verksamhet samt sprider språklig glädje. Sällskapet samarbetar i sin verksamhet med bland andra Institutet för de inhemska språken, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland samt olika utbildnings- och forskningsinstitutioner. Sällskapet uppmärksammar förtjänta personer genom att dela ut Hugo Bergroth-priset och Språksporren vid den årliga Språkvårdsdagen, som arrangeras i anslutning till Hugo Bergroths födelsedag den 18 maj.

Hugo Bergroth-sällskapet är en registrerad förening, och har ett 70-tal medlemmar; 18 ordinarie ledamöter, korresponderande ledamöter, hedersledamöter, s.k. ”Hedershugor” samt tidigare ordinarie ledamöter, s.k. ”åldershugor”.

 

 

Presenttips!

FINLANDSSVENSKA – ett språk, en känsla, en bok. 

I Hugo Bergroth-sällskapets antologi diskuteras vårt finlandssvenska språk ur en rad spännande perspektiv i artiklar av Erik Andersson, Jennica Thylin-Klaus, Henry Rask, Mikael Reuter, Bengt Ahlfors, Charlotta af Hällström-Reijonen (också redaktör för boken), Catharina Grünbaum, Marika Tandefelt, Anna Maria Gustafsson, Anders Westerlund, Henrik Huldén, Gunborg Gayer och  Jamima Löfström (också redaktör för boken). Antologin utkom år 2017 till hundraårsjubileet av Hugo Bergroths banbrytande verk "Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift".

Antologin kostar 12 € och portokostnaden är drygt 7€. Du kan komma över boken på två sätt: 

1. Betala in 19 euro på sällskapets konto (Aktia Bank: FI6340553020006441, BIC: HELSFIHH) och uppge namn och leveransadress

eller
2. skicka e-post till hugobergroth@yahoo.com med ditt namn och din adress. Då får du boken och betalningsinformation per post.

 

 

 

Hugo Bergroth-sällskapet arrangerade programaftnarna Vi minns Lars Huldén på Svenska Teatern i januari 2017, på Nya paviljongen i Grankulla onsdagen den 24 maj och på Grand i Borgå fredagen den 26 maj. . Se bilder från Svenska Teatern här.   Bilder från Grankulla och Borgå finns här.