Styrelse och ledamöter

Hugo Bergroth-sällskapets styrelse 2018

Ordförande: Henrik Huldén

Vice ordförande: Charlotta af Hällström-Reijonen

Sekreterare: Pamela Granskog

Skattmästare: Jamima Löfström

Styrelsemedlemmar: Rune Skogberg, Pia Westerberg

Sällskapets ordförande Henrik Huldén tillsammans med skådespelaren Max Forsman under Lars Huldén-kvällen på Svenska Teatern den 21 januari 2017

Sällskapets ordförande Henrik Huldén tillsammans med skådespelaren Max Forsman under Lars Huldén-kvällen på Svenska Teatern den 21 januari 2017

 

Hugo Bergroth-sällskapets ledamöter 2018

 • Mona Forsskåhl
 • Anna Friman
 • Pamela Granskog
 • Anna Maria Gustafsson
 • Henrik Huldén
 • Charlotta af Hällström-Reijonen
 • Jonas Jungar
 • Torbjörn Kevin
 • Jannika Lassus
 • Jamima Löfström
 • Ann-Marie Malmsten
 • Nina Martola
 • Rune Skogberg
 • Eivor Sommardahl
 • Pia Westerberg
 • Sonja Vidjeskog
 • Jan-Ola Östman

Hedershugor

 • Catharina Grünbaum
 • Barbro Ehrenberg-Sundin
 • Kenneth Larsson
 • Mikael Reuter
 • Marika Tandefelt

Åldershugor (68 år fyllda)

 • Bengt  Ahlfors
 • Gunborg Gayer
 • Ann-Marie  Ivars
 • Christer Laurén
 • Anne-Marie Londen
 • Ingegerd Nyström
 • Sten Palmgren
 • Marianne Saanila
 • Mirja Saari
 • Ann Sandelin
 • Peter Slotte
 • Erik Wahlström
 • Kristina  Zilliacus-Roslin

Svenska Akademien belönade Hugo Erik Andersson

Erik Andersson tilldelades Svenska Akademiens språkforskarpris 2016. Priset ges till en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. 

Läs Svenska Akademiens pressmeddelande HÄR

Erik Andersson (1948-2018) var en av Hugo Bergroth-sällskapets stiftande medlemmar. Han är språkvetare och poet. Han blev fil.dr 1977 vid Åbo Akademi, där han sedan verkade som professor under många år.