Styrelse och ledamöter

Hugo Bergroth-sällskapets styrelse 2021

Ordförande: Eivor Sommardahl

Vice ordförande: Pamela Granskog

Sekreterare: Pia Westerberg

Skattmästare: Jamima Löfström

Styrelsemedlemmar: Anna Maria Gustafsson, Jonas Jungar

Prisutdelning vid Språkvårdsdagen 2018

Från styrelsens frukostmöte den 23 januari 2019. Pamela Granskog, Rune Skogberg och på skärmen Anna Friman.

 

Hugo Bergroth-sällskapets ordinarie ledamöter (april 2021)

 • Johan Bärlund
 • Riko Eklundh
 • Mona Forsskåhl
 • Anna Friman
 • Pamela Granskog
 • Anna Maria Gustafsson
 • Jan Hellgren
 • Henrik Huldén
 • Charlotta af Hällström-Reijonen
 • Jonas Jungar
 • Jannika Lassus
 • Jamima Löfström
 • Ann-Marie Malmsten
 • Nina Martola
 • Rune Skogberg
 • Eivor Sommardahl
 • Pia Westerberg
 • Sonja Vidjeskog

Hedershugor

 • Catharina Grünbaum
 • Barbro Ehrenberg-Sundin
 • Kenneth Larsson
 • Mikael Reuter
 • Marika Tandefelt

Åldershugor (68 år fyllda)

 • Bengt  Ahlfors
 • Gunborg Gayer
 • Ann-Marie  Ivars
 • Torbjörn Kevin
 • Christer Laurén
 • Anne-Marie Londen
 • Ingegerd Nyström
 • Sten Palmgren
 • Marianne Saanila
 • Mirja Saari
 • Ann Sandelin
 • Peter Slotte
 • Erik Wahlström
 • Kristina  Zilliacus-Roslin
 • Jan-Ola Östman

Svenska Akademien belönade Hugo Erik Andersson

Erik Andersson (1948-2018) var en av Hugo Bergroth-sällskapets stiftande medlemmar. Han var språkvetare och poet. Han blev fil.dr 1977 vid Åbo Akademi, där han sedan verkade som professor under många år. 

Erik Andersson tilldelades Svenska Akademiens språkforskarpris 2016. Priset ges till en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. 

Läs Svenska Akademiens pressmeddelande HÄR