FINLANDSSVENSKA – ett språk, en känsla, en bok. Utkommer den 11 december.

I Hugo Bergroth-sällskapets nya antologi diskuteras vårt finlandssvenska språk ur en rad spännande perspektiv i artiklar om språk, språkvård och språkkommunikation. Hur fortsätter det språkvårdsarbete i Finland som Hugo Bergroth påbörjade för hundra år sedan? Hur har det finlandssvenska språket förändrats? Vad har hänt i läromedlen, i skönlitteraturen, på teaterscenen? Och vem var denna Hugo Bergroth?

Svenska Akademien belönade Hugo Erik Andersson

Erik Andersson har tilldelats Svenska Akademiens språkforskarpris 2016. Priset ges till en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. 

Läs Svenska Akademiens pressmeddelande HÄR

Erik Andersson är en av Hugo Bergroth-sällskapets stiftande medlemmar. Han är språkvetare och poet, född 1948. Han blev fil.dr 1977 vid Åbo Akademi, där han sedan verkade som professor under många år. 

 

Välkommen till Hugo Bergroth-sällskapet

Hugo Bergroth-sällskapet stiftades 1992 för att främja och vårda det svenska språket i Finland och stärka den språkliga samhörigheten inom det svenska språkområdet. Sällskapet har 18 ledamöter.

Hugo Bergroth-sällskapet är en registrerad förening, och utöver de 18 ledamöterna har sällskapet ett 70-tal medlemmar, hedersledamöter ”Hedershugor”, tidigare ledamöter, s.k. ”åldershugor” och korresponderande ledamöter.

Hugo Bergroth-sällskapet bedriver aktiv språkvårdande verksamhet samt sprider språklig glädje. Sällskapet samarbetar i sin verksamhet med bland andra Institutet för de inhemska språken, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland samt olika utbildnings- och forskningsinstitutioner. Sällskapet belönar förtjänta personer genom att dela ut Hugo Bergroth-priset och Språksporren vid den årliga Språkvårdsdagen, som arrangeras i anslutning till Hugo Bergroths födelsedag den 18 maj.

 

Hugo Bergroth-sällskapet arrangerade programaftonen Vi minns Lars Huldén på Svenska Teatern i januari 2017, på Nya paviljongen i Grankulla onsdagen den 24 maj och på Grand i Borgå fredagen den 26 maj. . Se bilder från Svenska Teatern här.   Bilder från Grankulla och Borgå finns här.